Heroes VII - Neutrální jednotky

Azyl | Akademie | Nekropole | Tvrz | Sylvanští elfové | Kobka | Neutrální

1. Základní jednotky

Gryf

HoMM7

Účinnost

2-5

Útok

2

Život

22

Obrana

2

Chůze

6

Morálka

10

Štěstí

0

Iniciativa

36

Útočný dosah

-

Zlato

90

 

 

 

 

Gryf

-

Gryfové byli stvořeni v Mýtickém věku při spontánním magickém splynutí lvů a orlů. V tu dobu byl povrch Ashanu zavlažován dražími žilami, pozůstatky po válkách dračích bohů. Zvířata z těchto nezkrocených řek dračí krve často pili a odnesla si trvalé následky. Staré bestiáře tvrdí, že těmto úžasným tvorům dal vzniknout soucitný čin, kdy orel zachránil z rozbouřené řeky lva, který se v ní topil.

Neomezené oplácení

 

Císařský gryf - VylepšenýVylepšený

HoMM7

Účinnost

3-5

Útok

3

Život

24

Obrana

3

Chůze

7

Morálka

10

Štěstí

0

Iniciativa

38

Útočný dosah

-

Zlato

117

 

 

 

 

Císařský gryf

-

Během Roků léčení byli elfští kováři údajně tak nadšeni harmonickým spojením lidí a gryfů, že jim prozradili tajemství hvězdného stříbra. Tento kov je nesmírně silný a lehký při správném zacházení se z něj dá vyrobit účinná zbroj pro létající gryfy. Důkazem tohoto dlouho zapomenutého přátelství jsou tajemné elfské znaky na zbrojích císařských gryfů.

Neomezené oplácení Střemhlavý útok

2. Základní jednotky

Pirát mořských elfů

HoMM7

Účinnost

3-4

Útok

4

Život

23

Obrana

4

Chůze

5

Morálka

5

Štěstí

5

Iniciativa

28

Útočný dosah

-

Zlato

120

 

 

 

 

Pirát mořských elfů

-

Mořští elfové známi jako Shaldané, "děti moře", kdysi patřili shantirské říši. nyní jsou však nomády oceánu a potulují se po ashanských mořích. Uctívají jak Sylvannu (za její dary), tak Shalassu (za její pohostninnost). Každý mořský elf patří do určitého klanu, kterému říká posádka, a zachovává mu naprostou věrnost. V závislosti na své posádce mohou být mořští elfové průzkumníky, kupci nebo piráty.

Rozseknutí Námořní boj

3. Základní jednotky

Shantirský golem

HoMM7

Účinnost

5-8

Útok

4

Život

40

Obrana

5

Chůze

5

Morálka

0

Štěstí

10

Iniciativa

17

Útočný dosah

-

Zlato

150

 

 

 

 

Shantirský golem

-

Moc a trvanlivost golema závisí na několika věcech. Na kvalitě sochařské práce, na kvalitě použitých materiálů a na dovednosti a péči, s jakou je očarování provedeno. Jelikož golemové vytvořeni ještě starobylou shantirskou civilizací stále kráčejí po odlehkých oblastech a zapomenutých troskách, řemeslné umění, které za nimi stálo, muselo být vskutku úžasné.

Konstrukt Rána Nespoutaný

4. Elitní jednotky

Ničitel

HoMM7

Účinnost

8-12

Útok

8

Život

33

Obrana

6

Chůze

6

Morálka

0

Štěstí

15

Iniciativa

32

Útočný dosah

-

Zlato

300

 

 

 

 

Ničitel

-

Pekelníci jsou služebníky Ur-Khraga, démonského pána destrukce. Dají se snadno poznat podle svých obřích rohů, pěstí pokrytých čedičem a kopyt. V bitvě se nezastavitelně (a někdy slepě) vrhají do nepřátelských řad, nabodávají je na kůl a drží mácháním obříma rukama, případně je rozdupou tak, že z nich zůstane jen krvavá louže.

Démonské pokolení Nespoutaný Trysk

5. Elitní jednotky

Ohnivý elementál

HoMM7

Účinnost

25-35

Útok

17

Život

100

Obrana

13

Chůze

5

Morálka

0

Štěstí

5

Iniciativa

29

Útočný dosah

Půl

Zlato

3500

Dračí ocel

1

 

 

Ohnivý elementál

-

Když zloba Arkatha, dračího boha ohně, naroste do takové míry, že provází bariéru mezi živelnou sférou ohně a světem Ashanu, může tato zuřivost vytvořit vlnu živelné magie, která dá vzniknout prudkým a zlým ohnivým elementálům. Intenzita a příčina plamene pak do určité míry ovlivňují osobnost a moc elementála. Většina se jich rodí při spontánních lesních požárech, jiní vznikají v nezvyklých lávových tocích nebo při sopečných erupcích.

Imunita vůči ohni Prstenec Zranitelnost vodou

6. Elitní jednotky

Vzdušný elementál

HoMM7

Účinnost

25-35

Útok

15

Život

130

Obrana

15

Chůze

8

Morálka

0

Štěstí

5

Iniciativa

44

Útočný dosah

-

Zlato

3500

Krystal dračí krve

1

 

 

Vzdušný elementál

-

Kruté větry, které následují dračí žily podél hlubokých prospastí, útesů vysokých hor nebo otevřených plání s sebou nesou mocné smotky elementální energie. Mnohokrát se stalo, že tyto energetické částice kondenzovaly a daly vzniknout vzdušným elementálům. Spontánní objevy jsou také pozorovány při zuřivých bouřích, hurikánech a tornádech bičujících povrch Ashanu.

Imunita vůči vzduchu Zranitelnost zemí Úder a stažení

7. Elitní jednotky

Zemský elementál

HoMM7

Účinnost

25-35

Útok

13

Život

240

Obrana

17

Chůze

4

Morálka

0

Štěstí

5

Iniciativa

11

Útočný dosah

-

Zlato

3500

Stínová ocel

1

 

 

Zemský elementál

-

Zemští elementálové obvykle vznikají na minerálních ložiscích poblíž dračích žil. Ti nejsilnější se pak rodí při zemětřeseních a sesuvech půdy. Přestože jsou tito duchové vždy alespoň částečně tvořeni kamením, druh tohoto kamene a tím pádem i podoba elementála se liší podle dané polohy.

Imunita vůči zemi Rána Zranitelnost ohněm

8. Elitní jednotky

Vodní elementál

HoMM7

Účinnost

25-35

Útok

15

Život

120

Obrana

15

Chůze

5

Morálka

0

Štěstí

5

Iniciativa

22

Útočný dosah

Půl

Zlato

3500

Hvězdné stříbro

1

 

 

Vodní elementál

-

Vodní elementálové povstávají z moří, řek, jezer nebo ledovců. Mohou tedy vzniknout na všech místech, kde je přítomna moc Shalassy, dračí bohyně vody nebo tam, kde dračí žíla pulsuje magií vody. Mohou být tvořeni křišťálově čistou vodou, mořskou pěnou, mlhou a mračny, sněhovými vločkami nebo kousky ledu, dokonce i bahnitou a stojatou vodou, pokud elementál vznikne v bažině nebo deltě řeky.

Imunita vůči vodě Zranitelnost vzduchem Neomezené oplácení

9. Elitní jednotky

Lilim

HoMM7

Účinnost

15-18

Útok

18

Život

100

Obrana

13

Chůze

5

Morálka

0

Štěstí

15

Iniciativa

27

Útočný dosah

Úplné

Zlato

1500

 

 

 

 

Lilim

-

Některé děti Ashy přislíbily svou věrnost Urgashovi a lordům Sheoghu a po své smrti povstali jako inkubové nebo sukuby. Díky svému "smrtelnickému" původu jsou užitečnými špiony, infiltrátory a diplomaty. K plnění své role mají k dispozici moc iluze, okouzlování a měnění tvarů. Lilim nahlíží na smrt jako na přehradu k vášnivé smrti a častokrát líbají své padlé soky ve chvíli, kdy poslední záblesk světla opouští jejich oči.

Démonské pokolení Prstenec

10. Šampión jednotky

Shantirský titán

HoMM7

Účinnost

46-63

Útok

25

Život

510

Obrana

25

Chůze

5

Morálka

0

Štěstí

10

Iniciativa

22

Útočný dosah

Úplné

Zlato

6000

Hvězdné stříbro

3

Krystal dračí krve

1

Shantirský titán

-

První titáni byli postaveni shantirskou civilizací během Mýtického věku. Jsou to enormní a složité konstrukty rozpohybované magickými silami. Většina z nich padla, nebo byla zničena během velkých válek tohoto období. Několik vzácných kusů však zničení uniklo. Přesně ty pak hledají čarodějové, zejména z Domu matérie. Samozřejmě se stává, že shantirský titán je nejen v neporušeném stavu, ale ještě "žije"... a rozhodně není rád, když jej někdo ruší.

Konstrukt Magická absorpce Zakořenění Regenerace

11. Šampión jednotky

Zlatý drak

HoMM7

Účinnost

33-55

Útok

22

Život

444

Obrana

22

Chůze

7

Morálka

11

Štěstí

11

Iniciativa

33

Útočný dosah

-

Zlato

6000

Krystal dračí krve

3

Dračí ocel

1

Zlatý drak

-

Zlatí draci jsou avatary Elratha, dračího boha Světla. Tito majestátní a mocní plazi s obřím peřím jsou těžko polapitelní a jen zřídkakdy komunikují s jinými obyvateli Ashanu, dokonce ani s Elrathovými uctívači ne. Někteří učenci tvrdí, že skutečné světlo musí zůstat ideálem, a proto musí být nedostižené. A skutečně, v průběhu historie se jen několika rytířům dostalo pomoci přátelských zlatých draků při plnění vznešených úkolů.

Imunita vůči světlu Aura čistoty Zranitelnost temnotou Dech světla